In Singapore 2020

Finns det en bättre plats för Lions 103:e internationella kongress än i ett av världens mest blomstrande länder? Från både en kulturell och ekonomisk ståndpunkt är Singapore ett lysande exempel. På samma sätt som Lions har denna stad/nation en rik historia och en djärv framtid. Den är en global ledare inom teknologi och innovation. Här finns stor mångfald och alla människor accepteras. Den har visat att med mänsklig kraft kan man göra enastående saker i världen – precis som Lions.

Är du intresserad av att träffa medlemmar från hela världen i Singapore i juni 2020? Besök denna sida igen under året, för att få de senaste uppdateringarna. Vi kommer att lägga upp information om kongressen under kommande månader.

Håll dig informerad och känn engagemanget inför kongressen!