Krav vid inresa

Elektroniskt system för godkännande av resa (ESTA)

ESTA är ett automatiskt system som avgör om besökare är kvalificerade att resa till USA enligt programmet för befrielse från visum (VWP) vilket tillåter medborgare i 40 länder att resa till USA för affärer eller turism och stanna i landet i upp till 90 dagar utan visum. Att bli godkänd via ESTA avgör inte om en resenär kan resa in i USA eller ej. Personal vid U.S. Customs and Border Protection beslutar om resenären kan resa in i landet i samband med ankomst. ESTA-ansökan samlar in biografisk information och ställer frågor om befrielse från visum (VWP). ESTA-ansökan kan skickas in när som helst inför resa, men det rekommenderas att alla resenärer ansöker så snart som möjligt vid planering av resor eller före inköp av flygbiljetter.

Besök ESTA:s webbplats

Besöksvisum till USA

Generellt måste medborgare som önskar besöka USA först beviljas visum, antingen ett besöksvisum för en tillfällig vistelse eller ett immigrationsvisum för permanent vistelse. Besöksvisum är ett icke immigrationsvisum för personer som önskar göra en tillfällig inresa i USA, antingen för affärer (visumkategori B-1), för turism (visumkategori B-2) eller en kombination av båda dessa syften (B-1/B-2).

Det är flera steg i processen att ansöka om visum. Ordningen för dessa steg och hur man slutför dem kan variera beroende på den amerikanska ambassad eller det amerikanska konsulat man har kontakt med. Vänligen läs instruktionerna på webbsidan USA:s ambassader och konsulat.

Besök sidan om USA:s besöksvisum

Väntetid för visumintervju

Att planera resan i förväg och att ansöka om visum i god tid är viktigt. Om du planerar att ansöka om ett icke immigrationsvisum, för att besöka USA som en tillfällig besökare, läser du igenom informationen om nuvarande väntetid på en intervju, genom att använda verktyget nedan. Inte alla visumansökningar kan beviljas samma dag som intervjuerna.

Besök sidan om väntetid för visumintervju

COVID-restriktioner

För närvarande kräver USA att internationella resenärer är fullt vaccinerade med ett specifikt antal av godkända vaccin mot COVID-19 för att kunna resa in i USA med flyg. Det finns endast ett begränsat antal undantag. För mer information läser du krav på vaccinationsbevis mot COVID-19 för flygpassagerare.

Resebedömning
Ett verktyg som hjälper dig att lära dig mer om kraven att stiga ombord på ett plan till USA.

Riktlinjer från USA:s folkhälsomyndighet (CDC) vad du ska göra om du har exponerats för COVID-19

Lions kongress i Boston 2023 | Boston, Massachusetts, USA | 7-11 juli 2023

X