In LCICon, Singapore 2020

Det är med sorg som vi informerar om att Lions internationella kongress, den 26–30 juni 2020, inte kommer att genomföras i Singapore enligt den ursprungliga planen.

Hälsovårdsmyndigheten i Singapore meddelade precis att alla storskaliga evenemang till och med den 30 juni kommer att ställas in för att minska smittspridningen av coronaviruset. Lions internationella styrelse mottog meddelandet från Singapore idag, och detta viktiga ärende kommer att diskuteras av styrelsen innan, eller under, styrelsemötet i april.

Trots att vi hoppades kunna genomföra kongressen i Singapore fick ni tidigare denna månad information om vi undersökte möjligheterna att genomföra kongressen i en annan stad. Våra verkställande tjänstemän och kongressdivisionen har under de senaste veckorna undersökt olika alternativ. Alla ändringar gällande kongresstad och datum måste godkännas av styrelsen och kommer att meddelas alla lionmedlemmar så snart som möjligt.

Vår kongresspersonal kommer att arbeta hårt för att hjälpa dig. Lions Clubs International kommer att återbetala alla betalda registreringsavgifter. Vi ber dig att inte kontakta LCI gällande din registrering, biljett eller hotellavbokning under det att vår registreringsavdelning fastställer alla avbokningsdetaljer.

Vi är besvikna, men vi kommer fortsätta framåt som en global organisation med våra medlemmars hälsa och säkerhet i åtanke.

Med vänlig lionhälsning

Dr. Jung-Yul Choi
Internationell president