Frågor och svar om röstning vid den internationella kongressen

LCICon i Boston genomförs den 7-11 juli 2023 Vill du veta mer om de internationella valen vid kongressen? Läs igenom dessa frågor och svar.

Alla lionklubbar som har fullgjort sina skyldigheter kan delta i valet av verkställande tjänstemän och internationella direktorer samt godkänna ändringar i organisationens arbetsordning, genom att utse delegater att representera klubben vid den internationella kongressen.

För att en klubb ska anses ha fullgjort sina skyldigheter och vara berättigad till delegater vid den internationella kongressen får klubben inte vara försatt i status quo eller finansiell avstängning och måste ha:

  • Betalat distriktets (enkel-, del- och multipel-) alla medlemsavgifter.
  • Inga obetalda internationella avgifter som överstiger USD 10; och
  • Inga obetalda skulder till Lions Clubs Internationals som överstiger USD 50 och som är äldre än nittio (90) dagar.

Klubbens delegater till Lions internationella kongress kan inregistreras av klubbens president eller sekreterare, genom att använda MyLCI från och med den 1 januari till och med den 5 juli 2023, klockan 23:59 lokal tid i Chicago.

Din klubbsekreterare kan inhämta ditt medlemsnummer från MyLCI eller från klubbens halvårsfaktura från LCI.

En ny delegat kan inregistreras i röstningsområdet i Boston Convention and Exhibition Center. Den nya delegaten måste åtföljas av en auktoriserad klubbtjänsteman* eller distriktstjänsteman** samt både delegaten och tjänstemannen måste kunna uppvisa sitt ID-kort.

Alla klubbar har rätt till en delegat för varje 25 medlemmar eller större delen därav. Se Bilaga A (nedan) för detaljerad information om delegater. Notera att MyLCI kommer att informera dig om när högsta antal delegater i din klubb har uppnåtts.

Nej. Att inregistrera delegater kan endast göras elektroniskt via MyLCI, så inget formulär på papper ska skickas in. Delegater kan inregistreras i MyLCI från och med den 1 januari 2023 till och med den 5 juli 2023 klockan 23:59 lokal tid i Chicago.

Nej. Systemet med röstning tillåter inte att du ändrar din röst efter det att du har skickat in den. Röstningssystemet ger dig möjlighet att förhandsgranska röstsedeln innan du skickar in den, så att du kan verifiera all information innan du skickar in den.

Det rekommenderas att du deltar i det särskilda mötet med kandidater, för att lära dig mer om de officiella procedurreglerna, certifiering och röstning samt erhålla information om ändringsförslag avseende internationella stadgar och arbetsordning och lyssna till kandidater. Titta i dagsprogrammet för LCICon 2023 mer information.

Det rekommenderas att du deltar i det särskilda mötet med kandidater, för att lära dig mer om de officiella procedurreglerna, certifiering och röstning samt erhålla information om ändringsförslag avseende internationella stadgar och arbetsordning samt lyssna till kandidater. Läs i programmet om Lions kongress 2022, för att få mer information.

Servicecenter för medlemmar
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook IL 60523-8842
USA

E-post: MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Telefon: 630-203-3830
Fax: 630-571-1687

Bilaga A – Internationell kongress — Tillåtet antal klubbdelegater

Delegatantalet baseras på klubbens medlemsantal enligt det internationella huvudkontorets medlemsregister den första dagen i månaden innan den internationella kongressen inleds. Se Artikel VI, Moment 2 i de internationella stadgarna samt den internationella styrelsens policy, Kapitel XVII, Medlemskap.

ANTAL MEDLEMMAR TILLÅTET ANTAL DELEGATER
1-37 1
38-62 2
63-87 3
88-112 4
113-137 5
138-162 6
163-187 7
188-212 8
213-237 9
238-262 10
263-287 11
288-312 12
313-337 13
338-362 14
636-387 15
388-412 16
413-437 17
438-462 18
463-487 19
488-512 20
513-537 21
538-587 22
588-612 23
613-637 24
638-662 25
663-687 26
688-712 27
713-737 29
>738 Se nedan†

†Antal tillåtna delegater är en delegat för varje 25 medlemmar eller större delen därav.

[ Till sidans topp ]

Lions kongress i Boston 2023 | Boston, Massachusetts, USA | 7-11 juli 2023

X