Lions 105:e internationella kongress

Träffas tillsammans. Och hjälpa tillsammans.

Lions och Leos från hela världen kommer att samlas i Boston för att fira hjälpinsatser vid Lions kongress 2023. Vi tar även med oss vår vänlighet till Boston och kommer att genomföra särskilda hjälpprojekt under kongressen.

  • Använd länken: mcisemi.com/lci2023.
  • Klicka på ”Ändra eller avboka befintlig registrering”.
  • Använd ditt registreringsnummer och den e-postadress du använde när du registrerade dig. Du finner registreringsnumret i den bekräftelse du har fått via e-post.
lcicon_boston_sidebar

Fredag 7 juli klockan 08:30 – 11:30

Woods-Mullens boende för hemlösa – Måltid och bingofest

Woods-Mullens boende för hemlösa ger kvinnor en trygg plats att bo och de får tillgång till handläggare som tillgodoser behov gällande hälsa, ekonomi och arbete.

Fredag 7 juli klockan 09:00 – 12:00

Boston Area Gleaners – Arbete vid Stonefield Farm

Ett av sex hushåll i delstaten Massachusetts upplever matosäkerhet. Boston Area Gleaners fokuserar på att tillgodose omedelbara behov för familjer som saknar tillgång till prisvärd och nyttig mat samt även de systematiska utmaningarna gällande matosäkerhet. Lions medlemmar kommer att hjälpa till med allmänt underhåll och att förpacka mat.

Fredag 7 juli klockan 09:00 – 12:00

Daniel’s Table – Laga mat

Daniel’s Table tillhandahåller mat till grannar i nöd med värdighet och respekt, genom att erbjuda ett soppkök, mer än 20 frysboxar, matleveranser med mera. Lions medlemmar kommer hjälpa till att laga mat och att ta hand om området utanför lokalerna, vilket stödjer verksamheten vid Daniel’s Table huvudkontor.

Fredag 7 juli klockan 09:00 – 12:00

Harbor Islands – Städning i området

Boston Harbor Islands nationalpark är det största rekreationsområdet i östra Massachusetts. Området består av 34 unika öar och utgör även ett viktigt ekologiskt område för det lokala djurlivet. Lions medlemmar kommer att arbeta tillsammans med nationalparkens personal med att ta bort invasiva arter, förbättra promenadstigar och att skydda viktiga livsmiljöer.

Fredag 7 juli klockan 09:00 – 12:00

Värdighet har betydelse – Insamling

Dignity Matters är en ideell organisation som hjälper kvinnor och flickor som är hemlösa eller som har sämre förutsättningar att vara friska, återfå självförtroende och att leva med grundläggande värdighet. De samlar in, köper och tillhandahåller hygienprodukter, behåar och underkläder till dessa kvinnor och flickor. Lions medlemmar kommer att sortera underkläder och hygienprodukter inför distribution till de kvinnor och flickor som Dignity Matters hjälper.

Söndag 9 juli klockan 13:30 – 15:30

Tillverka filtar till barn i Boston

Lions och Leos kommer att tillverka filtar i fleece till barn i Boston som har komplicerade medicinska behov. Dessa filtar tillhandahåller glädje, värme och trygghet till barn under svåra tider.

Måndag 10 juli klockan 13:30 – 14:30 och 15:00 – 16:30

National Braille Press – Insamling av böcker

För människor som är blinda eller har nedsatt syn är blindskrift ett viktigt verktyg under processen att bli läskunnig samt att finna framgångar i skolan, arbetet och livet. National Braille Press stärker dem som är blinda eller har nedsatt syn med program, material och teknologi, vilket stödjer inlärningen av blindskrift och att lära sig genom beröring. Lions medlemmar kommer att samla in böcker, så att både blinda och seende föräldrar och barn kan läsa tillsammans.

Photo by: Daniel Morris

Lions kongress i Boston 2023 | Boston, Massachusetts, USA | 7-11 juli 2023

X