Hjälputmaning

Var med i utmaningen En miljon måltider vid kongressen 2021

Lions virtuella kongress 2021 kommer att bli vår mest unika kongress någonsin! Samtidigt som detta års kongress är annorlunda än någon tidigare kongress förblir en sak densamma — vår hängivenhet för hjälpinsatser. Det är orsaken till att vi ber alla Lions och Leos att vara med i utmaningen En miljon måltider, vilken har som mål att bidra med 1 miljon måltider när kongressen 2021 avslutas.

Bli involverad på tre enkla sätt

Hungersnöd är en utmaning som inte känner några gränser och problemet har blivit större på grund av pandemin COVID-19. Som Lions och Leos vet vi vilken påverkan vi kan bidra med när vi arbetar tillsammans och för att vara med i utmaningen behövs endast tre enkla steg:

  1. Planera och genomför ett lokalt eller virtuellt serviceprojekt om hungersnöd i klubben inför kongressen.
  2. Dela era bilder i sociala medier samt använd hashtaggen #LionsFightHunger och #LCICon.
  3. Inrapportera ert projekt i MyLion senast den 25 juni.

Lions medlemmar bekämpar hungersnöd

Lions engagemang att hjälpa till att bekämpa hungersnöd är orubbligt. Titta på videon nedan, för att se hur Lions medlemmar i New York, USA, samarbetade för att tillhandahålla mat till familjer i det lokala samhället.

#LCICon2021

Sammankopplade genom hjälpinsatser

Delta i Lions virtuella 103:e internationella kongress tillsammans med medlemmar från hela världen, oavsett var du befinner dig, och se hur vi är sammankopplade genom hjälpinsatser. Vänta inte, registrera dig idag!