Internationella paraden

Internationella paraden

Vår spektakulära internationella parad kommer att genomföras på lördag morgon den 25 juni 2022. Starttid är kl 09.00 lokal tid. Tusentals medlemmar som representerar sina respektive länder, många klädda i folkdräkt, kommer att fira Lions arv och stolthet. Alla deltagare som planerar att delta i paraden måste uppvisa sin kongressnamnbricka. Tack för ditt samarbete.

Alla ansökningar för deltagande i paraden ska vara inne före den 13 maj 2022.

Paradregler, villkor och officiell paradprocedur
Paradlogistik och karta
Paradens tävlingsregler
Ansökan för tävlande grupper
Anmälan för icke tävlande deltagande
Frågor och svar om paraden – Kommer snart
Evenemangsprogram

#LCICon2022

Lions förenade

Följ med Lions medlemmar från hela världen till den 104:e internationella kongressen i Montréal, för att se hur vi tillsammans kan klara av nya utmaningar.