Frågor och svar

Frågor om registrering

Vänligen besök https://www.mcisemi.com/lci2023 för att registrera dig.

Medlemsnummer krävs endast för klubbdelegater. Din klubbsekreterare kan ta fram ditt medlemsnummer i MyLCI.

Registreringsavgiften är USD 175 till och med den 13 januari 2023. Från och med den 14 januari till och med den 30 juni 2023 uppgår avgiften till USD 250. Registreringsavgift från och med den 1 juli 2023 till och med den 11 juli 2023, inklusive registrering på plats, uppgår till USD 325. För Omega Leos kostar det USD 100 och för Alpha Leos kostar det USD 20 att registrera sig.

Registreringsavgiften kan återbetalas till och med den 1 maj 2023 med avdrag för en handläggningsavgift på USD 10. Efter den 1 maj 2023 kan registreringsavgiften inte återbetalas, ej heller överföras till en annan person eller till en framtida kongress.

Betalning av registreringsavgift till Lions kongress 2023 kan göras via check, kreditkort (Visa®, MasterCard® och Discover®) eller via banköverföring. Lions Clubs International accepterar inte längre insättning på lokal bank i annan valuta för betalning av registrering till kongressen samt vi kan ej heller ta emot betalningar på andra sätt såsom Zelle, Venmo eller PayPal.

Gå till vår officiella registreringssida och använd alternativet ”Ändra eller ta bort en befintlig registrering.”

Frågor och svar om resor till Boston

Ta reda på mer om du behöver visum för att besöka eller mellanlanda i USA och hur du kan förlänga din vistelse som besökare.

 • Vänligen besök sidan med visuminformation för att ta reda på vilken typ som är lämpligt för dig.

Du kan ansöka om nytt visum eller ESTA här.

Planerar du att korsa gränsen landvägen?

Fler resurser om att besöka USA.

Skydda dig själv och andra mot COVID-19:

Ej medborgare i USA eller ej immigrant till USA: Du måste uppvisa bevis att du är fullt vaccinerad med erforderligt antal vaccinationer med ett godkänt vaccin mot COVID-19 innan du stiger ombord på ett flyg till USA. Det finns endast ett begränsat antal undantag.

 • Resenärer som inte är medborgare eller immigranter måste uppvisa status för sina vaccinationer, antingen på papper, foto av intyg eller i en digital app.
 • Flygbolagen kommer att:
  • Matcha namn och födelsedatum för att bekräfta att resenären, vilken inte är medborgare eller immigrant, är samma person som på vaccinationsintyget.
  • Fastställa att intyget har utfärdats av en officiell källa (t.ex. hälsovårdsmyndighet, nationellt vaccinationsregister) i det land där vaccinationerna har genomförts.
  • Granska information för att avgöra om resenären, vilken inte är medborgare eller immigrant, uppfyller CDC:s definitioner av fullt vaccinerad, såsom typ av vaccin, antal doser som har erhållits, datum för vaccinationer samt plats (t.ex. vaccinationsklinik, vårdcentral) för vaccinering.
 • Verktyg för resebedömning hjälper dig att lära dig mer om kraven att stiga ombord på ett flyg till USA.

Frågor om evenemang

Deltagarna kan besöka finansavdelningens disk i utställningshallen, för att där få hjälp med att betala skulden på klubbens konto.

Frågor om val och röstning

När en klubbtjänsteman inregistrerar en delegat i MyLCI kommer delegaten erhålla ett mejl med sitt bekräftelsenummer.

Vänligen kontrollera med klubbens tjänsteman att du har inregistrerats som delegat i MyLCI (eller via ditt MD-kontor) senast den 5 juli.

En ny delegat kan inregistreras i röstningsområdet i Boston Convention and Exhibition Center. Den nya delegaten måste åtföljas av en auktoriserad klubbtjänsteman* eller distriktstjänsteman* samt både delegaten och tjänstemannen måste kunna uppvisa sitt ID-kort.

Många klubbar delar e-postadresser. För att kunna inregistreras som delegat till Lions kongress 2023 måste delegaten ha en egen e-postadress inregistrerad hos Lions Clubs International. En klubbtjänsteman eller personal vid MD-kontoret kan uppdatera delegatens mejladress.

Kontrollera med klubbens president eller sekreterare om de har inregistrerat en annan medlem som klubbens delegat. Om det är du som är inregistrerad som delegat skickar du ett mejl till oss på adress memberservicecenter@lionsclubs.org för att få hjälp.

För att en klubb ska anses ha fullgjorda skyldigheter och vara berättigad till delegater vid den internationella kongressen får klubben inte vara försatt i status quo eller finansiell avstängning samt har:

 • Betalat distriktets (enkel-, del- och multipel-) avgifter samt
 • Inga obetalda internationella avgifter som överstiger USD 10 och
 • Inga obetalda skulder till Lions Clubs International som överstiger USD 50 och som är äldre än nittio (90) dagar eller mer

Röstning kommer att genomföras i Boston Convention and Exhibition Center:

 • Söndag den 9 juli klockan 12:30-17:00
 • Måndag den 10 juli klockan 12:30-17:00
 • Tisdag den 11 juli klockan 07:30-09:30

När din röst har avgivits kan den inte ändras.

Valresultaten kommer att presenteras under den sista plenarsessionen den 11 juli.

Frågor om Lions Shop

Ja, Lions Shop kommer erbjuda ett stort utbud av Lions officiella produkter, bland annat artiklar från Lions kongress 2023 i begränsad upplaga. Besök utställningshallen för att handla i Lions Shop. Exklusiva erbjudanden kommer att finnas för registrerade deltagare.

Kongressens officiella nål, standar och andra artiklar i begränsad upplaga kan köpas i utställningshallen. Alla registrerade delegater kommer att erhålla en kongressnål och ett deltagarcertifikat.

Om du behöver hjälp eller har problem med din beställning i Lions Shop skickar du e-post till clubsupplies@lionsclubs.org.

Frågor om LCIF-donationer

LCIF-donationer kommer att tas emot vid LCIF:s disk i utställningshallen. Du kan även donera på webbplatsen här.

LCIF kommer att kreditera donationen till den person som har angivits som donator på donationsformuläret.

Ja, en donation kan göras för att hedra någon annan.

Alla donationer kommer att bekräftas, men skattereduktion är endast tillämplig för dem som är bosatta i USA.

Har du fler frågor? Skicka e-post till convention@lionsclubs.org om du har fler frågor och/eller kommentarer.

Lions kongress i Boston 2023 | Boston, Massachusetts, USA | 7-11 juli 2023

X