Delegationsevenemang

Delegationer som önskar använda lokaler på hotell eller i kongresscentret för mottagningar, frukostar med mera under kongressveckan måste utse en person som läser igenom riktlinjerna om delegationsevenemang samt fyller i formulär om delegationsevenemang nedan och skickar det via e-post till convention@lionsclubs.org.

Lokaler kan endast bokas via Lions Clubs International och personalen vid huvudkontoret kommer att hålla kontakt med dig och arenan avseende lokal och/eller rum till ert evenemang. Vänligen notera att antal lokaler/rum är begränsat och kan endast tillhandahållas i mån av tillgång. Formulär för bokning måste vara oss tillhanda senast den 16 april 2022.

Det utgår ingen hyra vid bokning av lokal/rum, men delegationen ansvarar för alla kostnader avseende mat, dryck, teknisk utrustning etc. En representant kommer att samarbeta med dig kring detaljerna för ert evenemang.

Riktlinjer om och formulär för bokning av delegationsevenemang

#LCICon2022

Lions förenade

Följ med Lions medlemmar från hela världen till den 104:e internationella kongressen i Montréal, för att se hur vi tillsammans kan klara av nya utmaningar.