Nålbytare

Nålbytare är välkomna att visa upp och byta sina officiella nålar från Lions Clubs International vid Lions internationella kongress. Många kongressdeltagare uppskattar denna mångåriga tradition och vi ser fram emot att du deltar.

För att boka ett bord fyller du i och skickar in ansökan till Lions Clubs International med din betalning senast den 1 maj 2023. Det finns endast ett begränsat antal bord för nålbytare. Vänligen läs igenom regler och villkor noga innan du skickar in din ansökan.

Om du har frågor skickar du e-post till oss på adress convention2023_logistics@lionsclubs.org.

Ansökan för nålbytare

Lions kongress i Boston 2023 | Boston, Massachusetts, USA | 7-11 juli 2023

X