In Milan 2019

Den officiella kallelsen och de officiella ändringsförslagen för den internationella kongressen 2019 i Milano, Italien, finns nu tillgängliga, i enlighet med Artikel VI, Moment 2 i den internationella arbetsordningen och Artikel IX, Moment 2 i internationella stadgar.

Sunny plaza in Milan