In Virtual LCICon 2021

Detta år kan alla se och delta i den internationella paraden – virtuellt! Titta på den allra första virtuella paraden den 26 juni 2021 för att se Lions, Leos och dina vänner från hela världen när de är Förenade i vänlighet och mångfald.

Vill din lionklubb delta i paraden? Kontakta ditt distrikt, för att ta reda på hur det kommer att delta. Ledare i distriktets delegation kan nu skicka in sin ansökan till paraden, vilken måste vara oss tillhanda senast den 15 april 2021. Så här fungerar det:

Ert bidrag på högst en minut kan vinna i en av dessa kategorier:

TEMA — Bästa återspegling av temat, Förenade i vänlighet och mångfald
KOREOGRAFI — Firar rörelse och dans
MUSIK — Firar sång eller musik som framförs
KLÄDER — Firar folkdräkt eller multipeldistriktets uniformer som bärs i videon
KONST/SCENOGRAFI — Firar kreativiteten i den video som skickas in
PLATS — Bästa plats vid ett kulturellt relevant landmärke

Så bli Förenade i vänlighet och mångfald med andra Lions och Leos vid årets parad. senast den 15 april! Vi ses vid Lions kongress!

Lions kongress i Boston 2023 | Boston, Massachusetts, USA | 7-11 juli 2023

X