Röstning

Lions 103:e internationella kongress är vårt första virtuella evenemang någonsin där val av verkställande tjänstemän och direktorer kommer att genomföras elektroniskt. Som ett resultat av detta kommer alla inregistreringar av klubbdelegater endast att göras elektroniskt.

Inregistrera klubbdelegater

Alla klubbar har rätt till en röstande delegat för varje 25 medlemmar eller större delen därav. Delegater kan inregistreras av klubbens president eller sekreterare, genom att använda MyLCI under perioden den 1 mars 2021 och den 23 juni 2021 klockan 23:59 lokal tid i Chicago.

Inregistrera delegater genom att använda MyLCI:

Klubbens delegater måste:

  1. Vara registrerade till Lions kongress 2021. Registrera dig till kongressen här.
  2. Ha en unik e-postadress. Använda samma e-postadress som vid registreringen till Lions kongress 2021.
  3. Tillhandahålla sitt medlemsnummer vid registrering till kongressen.

Röstning

Inregistrerade delegater vilka har registrerat sig inom föreskriven tid kommer att erhålla ett mejl från röstningssystemet på lördag den 26 juni 2021 cirka klockan 18:00 lokal tid i Chicago, vilket innehåller en unik länk som har tilldelats delegaten. För att kunna rösta krävs följande:

  • Lösenordet som finns angivet i mejlet.
  • Bekräftelsenumret som har erhållits från MyLCI.

Med anledning av att röstning kommer genomföras virtuellt kan klubbens delegat(er) rösta när som helst under en period om 48 timmar:

  • Röstning inleds: Söndag den 27 juni klockan 08:00 lokal tid i Chicago
  • Röstning avslutas: Tisdag den 29 juni klockan 08:00 lokal tid i Chicago

Ytterligare information

För vanliga frågor och svar samt ytterligare information om röstning klickar du på länkarna nedan.

För ytterligare information kontaktar du vårt servicecenter för medlemmar:

Servicecenter för medlemmar
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook IL, 60523-8842
USA
E-post: MemberServiceCenter@LionsClubs.org
Telefon: 630-203-3830
Fax: 630-571-1687

#LCICon2021

Sammankopplade genom hjälpinsatser

Delta i Lions virtuella 103:e internationella kongress tillsammans med medlemmar från hela världen, oavsett var du befinner dig, och se hur vi är sammankopplade genom hjälpinsatser. Vänta inte, registrera dig idag!