Information om grupper och utflykter

Grupporganisatör för Lions medlemmar

Organiserar du en grupp med 10 eller fler personer som ska delta i Lions kongress? Som grupporganisatör ansvarar du för att distribuera allt material från Lions Clubs International samt att informera medlemmarna om vår organisations procedurer och sista datum. Vänligen fyll i dokumenten Formulär för grupporganisatör och läs igenom Process för grupporganisatör. Skicka det ifyllda formuläret till registration@lionsclubs.org.

Resebyråer och researrangörer

För att organisera en grupp medlemmar som ska delta i kongressen och boka ett antal rum på ett av Lions Clubs Internationals hotell tar du följande steg:

  1. Fyll i Ansökan för researrangör och skicka det ifyllda formuläret via e-post till registration@lionsclubs.org.
  2. Be att guvernörsrådsordföranden i ett multipeldistrikt respektive distriktsguvernören i ett enkeldistrikt att fylla i brevet om distriktets godkännande och skicka det via e-post till registration@lionsclubs.org. Alla researrangörer måste godkännas av Lions lokala multipeldistrikt/enkeldistrikt.
  3. Läs igenom Process för researrangör.

 

Efter mottagande av formulären kommer grupporganisatören eller resebyrån/researrangören att erhålla information om hur man inleder processen att registrera medlemmar till kongressen och att boka hotellrum.

Lions kongress i Boston 2023 | Boston, Massachusetts, USA | 7-11 juli 2023

X