In Virtual LCICon 2021

På grund av fortsatta utmaningar kring pandemin med coronaviruset (COVID-19) har den internationella styrelsen röstat att flytta Lions internationella kongress 2021 i Montreal till ett virtuellt evenemang, vilket kommer att levereras helt på nätet. Detta beslut fattades med tanke på hälsa och säkerhet för våra medlemmar, vår personal och våra leverantörer, eftersom begränsning av internationella resor och större folksamlingar är nyckeln till minskning av spridningen.

Här följer några viktiga detaljer om kongressen 2021, vilka vi vill dela med dig nu:

  • Vår kongress 2021 kommer att bli ett virtuellt evenemang som är öppet för alla Lions och Leos i hela världen.
  • Registreringen är öppen. Registreringsavgiften är USD 50 till och med den 31 mars och USD 75 från och med den 1 april. Registreringsavgiften för Leos är USD 30 oavsett datum. Kongressens datum är för närvarande den 25-29 juni.
  • Val av verkställande tjänstemän och internationella direktorer kommer att genomföras elektroniskt och information om denna process kommer inom kort.
  • Uppdateringar om kongressen och ytterligare information kommer att läggas upp här på lcicon.lionsclubs.org så snart de finns tillgängliga.

Den globala pandemin har tvingat oss alla att fatta beslut och göra förändringar som sätter hälsa och säkerhet allra främst. Emellertid är vi optimistiska att med varje ny dag finns det hopp och som medlemmar i Lions fortsätter vi finna nya sätt att hålla kontakt, genomföra säkra hjälpinsatser och fortsätta vår globala uppgift att genomföra hjälpinsatser.